Objednávky našich služieb: dnes90 tento týždeň681 tento mesiac1 254 tento rok8 245

Zarábajte s nami - upratovanie

Kategória: Upratovanie

Zvolená tarifa Extra Partner

Ak už máte vytvorený účet, prihláste sa priamo do Administrácie.
V prípade problémov s registráciou či prihlásením nás kontaktujte .

Stačí sa len pridať a o viac sa nestarať. Sami si vyberajte unikátne zákazky. Sami inkasujte ich plnú cenu. Sami si vytvorte vlastnú sieť klientov. Dáme Vám 10 zákaziek ZADARMO. Preveríme Vaše podnikateľské schopnosti a pokiaľ sa osvedčíte, začleníme Vás naplno do tohto medzinárodného franchisového konceptu. Dokonale nastavený systém EXTRA SERVICES umožňuje každému franchisantovi aj partnerovi zarábať toľko, koľko sám chce a koľko času chce svojmu podnikateľskému rastu venovať.

Akcia - franchisa na splátky

Záujemcom o franchisu zaistíme financovanie. Zaplatíte 10% a zvyšok Vám rozložíme do 60 mesačných splátok. Rozbehnite svoje podnikanie naplno. Môžete sa rovno registrovať alebo volať +420 770 156 545.

Registrovať sa

EXTRA
PARTNER

Franchisa na skúšku – bez záväzkov, bez rizika, ľahko a rýchlo

199 €


prvých 10 zákaziek zadarmo
bez franchisovej zmluvy
sami inkasujete plnú cenu svojej práce
prístup do celej európskej databázy
okamžitá aktivácia prístupu do databázy
platba len za unikátne zákazky
cenovo zvýhodnený balíček

Zvolený

EXTRA
FRANCHISANT

Ideálny variant rýchleho rastu pre malých a stredných podnikateľov

67 900 €


financovanie franchisy - stačí Vám 10%
okamžité SMS o nových zákazkách
franchisová zmluva
sami inkasujete plnú cenu svojej práce
prístup do celej európskej databázy
kompletné vybavenie, oblečenie a know-how
cenovo zvýhodnený balíček

Zvoliť

MASTER
FRANCHISANT

Dokonalá šanca pre spoločnosti a investorov na ovládnutie trhu v krajine

814 800 € na 20 let


vlastný SMS systém
vlastný predaj franchís a partnerstva
vlastné príjmy siete vo zvolenom štáte
prístup do celej európskej databázy
vybavenie, oblečenie a know-how
vlastná databáza celého štátu
20 rokov podnikania bez obmedzenia

Zvoliť

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 21 %.

Porovnanie taríf

EXTRA
PARTNER
EXTRA
FRANCHISANT
MASTER
FRANCHISANT
Vstupný poplatok 199 €/rok67 900 €/5 rokov814 800 €
Okamžitá aktivácia prístupu do celej európskej databázy zákaziek vlastná databáza
Poskytovanie služieb za ceny siete EXTRA SERVICES vlastné nastavenia
Všeobecné obchodné podmienky (VOP) vlastní VOP
Lokálne zverejnenie celý štát
Hodinové lokálne informačné SMS o zákazkách ÁNO ÁNO vlastný systém SMS
Okamžité lokálne informačné SMS o zákazkách vlastný systém SMS
Firemný zápis základnýúplnývlastný
Zmluva FranchisováMaster-franchisová
Vstupné školenia
Poplatok za rezerváciu zákazky 28 €/zákazkazadarmo v lokalite pôsobnostipríjem od partnerov a franchisantov
Zákazky staršie ako 24 hodín 11 €/zákazkazadarmo v lokalite pôsobnostipríjem od partnerov a franchisantov
Poplatok za rezerváciu verejné zákazky /zákazka/zákazka/zákazka
Fakturácia mesačnámesačnápríjem od partnerov a franchisantov
Zľava z fakturácie 10 %30 %
Elektronické štatistiky úspešnosti podnikania ÁNOvlastné štatistiky
VIP klienti, štátne zákazky, výberové konania (1 štát)
Firemný polep automobilu ÁNO
Kompletné profesionálne vybavenie ÁNO
Firemné oblečenie pre všetkých zamestnancov ÁNO
Firemný e-mail
Firemné vizitky ÁNO
Tlačivá a protokoly siete ÁNO
Reklamné darčekové predmety pre klientov ÁNO
Firemná a IT podpora
Internetová reklama vo vyhľadávači Google vlastné nastavenia

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 21 %.

Zvýhodnený balíček

EXTRA
PARTNER
EXTRA
FRANCHISANT
MASTER
FRANCHISANT
 • neobmedzená bezplatná rezervácia unikátnych zákaziek vo zvolenom kraji
 • okamžité SMS o novo vložených zákazkách vo zvolenom kraji
 • úplný firemný zápis so všetkými vlastnými kontaktmi vo zvolenom kraji
 • vlastné fotografie prevádzky alebo pobočky + informačný popis
1 080 €/mesiac920 €/mesiacpríjem od partnerov a franchisantov

Možnosti zárobkov

Priemerný príjem franchisanta alebo partnera a jeho posádky poskytujúcich služby ponúkané medzinárodnou sieťou EXTRA SERVICES sú skutočne nadštandardné. V súčasnosti rozdeľujeme po celej Európe medzi našich franchisantov a partnerov siete EXTRA SERVICES zákazky vo výške niekoľkých desiatok miliónov € mesačne, a to prostredníctvom našej centrálnej databázy zákaziek na sťahovanie, vypratávanie, likvidáciu, prepravu, upratovanie, čistenie, umývanie, opravy, remeselné služby, montáže a údržby.

Pri poskytovaní služieb v sieti EXTRA SERVICES sa mesačne dosahujú tieto zárobky:

1 pracovník 12 €/hod pri 100 hodinách práce za mesiac
(12 € x 100 hodín / mesiac)
1 200 €
1 pracovník 12 €/hod pri 150 hodinách práce za mesiac
(12 € x 150 hodín / mesiac)
1 800 €
1 pracovník 12 €/hod pri 200 hodinách práce za mesiac
(12 € x 200 hodín / mesiac)
2 400 €
2 pracovníci 24 €/hod pri 100 hodinách práce za mesiac
(24 € x 100 hodín / mesiac)
2 400 €
2 pracovníci 24 €/hod pri 150 hodinách práce za mesiac
(24 € x 150 hodín / mesiac)
3 600 €
2 pracovníci 24 €/hod pri 200 hodinách práce za mesiac
(24 € x 200 hodín / mesiac)
4 800 €
3 pracovníci 36 €/hod pri 100 hodinách práce za mesiac
(36 € x 100 hodín / mesiac)
3 600 €
3 pracovníci 36 €/hod pri 150 hodinách práce za mesiac
(36 € x 150 hodín / mesiac)
5 400 €
3 pracovníci 36 €/hod pri 200 hodinách práce za mesiac
(36 € x 200 hodín / mesiac)
7 200 €

Naše výhody

Medzinárodný dosah

Franchisový systém EXTRA SERVICES je veľmi prepracovaná a neustále sa rozvíjajúca medzinárodná franchisová sieť profesionálnych poskytovateľov služieb a remesiel. Táto sieť odborníkov je zameraná prevažne na sťahovanie, manipuláciu, prepravu, vypratávanie, likvidáciu, ale aj na upratovanie, upratovacie služby a na remeselné a servisné práce takzvaných hodinových manželov. Svoje profesijné služby poskytuje táto sieť nielen súkromným osobám, ale aj podnikateľom, firmám, spoločnostiam či úradom. Všetky služby a práce sú pod záštitou tejto medzinárodnej franchisovej siete EXTRA SERVICES poskytované vo všetkých štátoch Európskej únie.

medzinárodná franchisová sieť
tým

Stabilný celok

Medzinárodný franchisový systém EXTRA SERVICES spája a podporuje všetkých franchisantov a partnerov zo všetkých štátov Európskej únie. Vytvára tak jeden silný a stabilný celok, ktorý dokáže poskytovať svoje odborné služby nielen na neobmedzenom území EÚ, ale aj služby neobmedzených rozsahov a veľkostí. Všetci franchisanti aj partneri si navzájom pomáhajú, spájajú svoje sily a vychádzajú si v ústrety.

Mnohoročné know-how

Rokmi overené a do dokonalosti dotiahnuté know-how umožňuje všetkým členom siete dodávať veľmi kvalitné a spoľahlivé služby všetkým občanom, firmám aj inštitúciám. Sieť umožňuje každému franchisantovi aj partnerovi zarábať toľko, koľko sám chce a koľko času chce podnikaniu a firemnému rastu obetovať. U všetkých je striktne požadované presné dodržiavanie odovzdaného know-how, profesionálny prístup k práci, k zákazníkom aj ku kolegom.

Systém EXTRA SERVICES je jediná franchisová sieť na svete, ktorá záujemcom o franchisovú licenciu umožňuje ročnú skúšobnú prevádzku takzvaného PARTNERSTVA, aby si bez akéhokoľvek rizika dokázal každý záujemca o túto franchisu vyskúšať jej hodnotu, silu a dokonalosť.

know-how
EXTRA SERVICES

Synergia služieb

Franchisový systém EXTRA SERVICES ponúka tri možnosti začlenenia sa do spolupráce, a to v rámci troch rôznych odvetví služieb, ktoré na seba navzájom dokonale nadväzujú nielen v bežnom živote obyvateľov, ale aj v podnikateľskom prostredí: SŤAHOVACIE SLUŽBY – UPRATOVACIE SLUŽBY – REMESELNÉ SLUŽBY HODINOVÝCH MANŽELOV.

Spolupracujeme len s najlepšími

Na získavanie nových franchisantov a partnerov našej medzinárodnej franchisovej siete EXTRA SERVICES využívame aj spoluprácu s najväčším Európskym franchisingovým serverom Franchising.sk, ktorý sa zaoberá práve informáciami a novinkami o rôznych franchisových systémoch. Na tomto portáli môže každý záujemca o ľubovoľný franchisový koncept získať všetky detaily a kontakty na prevádzkovateľov franchisových systémov v mnohých krajinách Európy.

spolupráca

Podpora pre franchisantov

Vybavenie

vybavenie

Kompletné profesionálne vybavenie, oblečenie pre všetkých zamestnancov, remeselné náradie, pomôcky, obalové materiály, upratovacie prípravky a ďalšie doplnky potrebné na poskytovanie odborných sťahovacích, upratovacích i remeselných služieb a prác. Firemné polepy a označenie automobilov, kompletné propagačné komplety a darčekové predmety pre klientov.

Služby

služby

Neobmedzené prístupy do databázy zákaziek a klientov siete EXTRA SERVICES v celej Európskej únii, neobmedzené informačné SMS o nových unikátnych zákazkách a klientoch, vlastné emailové schránky, kompletné denné štatistiky činnosti jednotlivých pobočiek a hodnotné odmeny za spoluprácu. Celoštátne, sieťou plne hradené internetové reklamy.

Potrebná počiatočná investícia

EXTRA PARTNER

 • Vstupný poplatok 199 € a platba za každú zákazku stiahnutú z databázy
 • Ročná skúšobná prevádzka bez akýchkoľvek rizík a záväzkov
partner

EXTRA FRANCHISANT

 • Vstupný poplatok 67 900 € na 5 rokov
 • Priemerný mesačný príjem 6 000 €
 • Zmluva sa uzatvára na 5 rokov
 • Návratnosť investície 6 - 12 mesiacov
franchisant

MASTER FRANCHISANT

 • Vstupný poplatok 814 800 € na 20 rokov
 • Neobmedzený predaj franchís a partnerstva
 • Zmluva sa uzatvára na 20 rokov
 • Návratnosť investície 2 - 5 rokov
franchisant franchisant

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 21 %.